loader image
 • Szkolenia

 • CELEM SZKOLEŃ JEST PRZEKAZANIE PAŃSTWU FACHOWYCH I PRAKTYCZNYCH INFORMACJI NA TEMAT OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.

  Szkolenia prowadzone są przez doświadczone i wykwalifikowane osoby pracujące od wielu lat w branżach, zajmujących się tematyką wybuchowości, maszyn czy bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie na ich doświadczeniu opiera się nasza firma. Organizujemy szkolenia otwarte według ustalonego wcześniej harmonogramu lub zamknięte dostosowane do potrzeb Klienta.

  W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia z zakresu:

  • Dyrektyw ATEX – 2014/34/UE oraz 1999/92/WE. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Producentów urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej oraz dla Pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami jakie zostały opisane w dyrektywach ATEX oraz w normach zharmonizowanych.
  • Dyrektywy Maszynowej – 2006/42/WE – dla nowych maszyn. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Producentów, użytkowników oraz importerów maszyn. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie prawidłowego wprowadzania i dostosowywania danej maszyny do wymogów Dyrektyw na terenie Wspólnoty europejskiej.
  • Dyrektywy Narzędziowej – 2009/104/WE – dla używanych maszyn. Szkolenie skierowane jest do użytkowników maszyn i urządzeń w zakładzie pracy. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat wymagań prawnych i technicznych w zakresie eksploatacji i użytkowania maszyn.
  • BHP – Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, metod oceny ryzyka oraz doboru środków ochrony indywidualnej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia dedykowane dla pracowników służb BHP jak również dla osób kierujących pracownikami.