IHAS- Obliczenia wytrzymałościowe

Nasz zespół charakteryzuje się kompleksowym podejściem do rozwiązywania problemów dotyczących zagrożeń związanych ze zmianami konstrukcyjnymi spowodowanymi wybuchem. Członkowie zespołu korzystają z wieloletniego doświadczenia zebranego podczas badań nad różnymi rodzajami obciążeń konstrukcji i materiałów. Ich celem jest przeniesienie doświadczeń z badań do praktyki. W zakresie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem współpracujemy z ekspertami posiadającymi doświadczenie w tej problematyce, co gwarantuje kompleksowe podejście do rozwiązywania problemu. Kolejnym obszarem naszej działalności jest statyka i dynamika konstrukcji. W krótkim czasie jesteśmy gotowi stworzyć dokładną analizę kształtu materiału czy konstrukcji. Profesjonalizm, niezależność, wiedza i doświadczenie pomaga nam w realizacji naszej wizji: „Chronić konstrukcje tak, aby chronione było ludzkie życie.“

W zakres naszych usług wchodzą:

 • Obliczenia wytrzymałości ciśnieniowej konstrukcji
 • Obliczenia wytrzymałościowe dla elementów konstrukcyjnych
 • Określanie wymagań dla systemów ochronnych
 • Kompleksowa analiza zachowań systemu
 • Oceny eksperckie i analizy kontrolne
 • Protokoły, badania, ekspertyzy
 • Usługi konsultacyjne
 • Obliczenia dla specjalnych rodzajów obciążeń i materiałów
 • Propozycje w zakresie projektowania i obciążania konstrukcji
 • Analizy dla istniejących konstrukcji
 • Specjalne rodzaje obciążeń i materiałów
 • Propozycje w zakresie projektowania i obciążania konstrukcji
 • Analizy dla istniejących konstrukcji


wróć