IHAS- Dyrektywa Maszynowa

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn została wdrożona Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, która zastąpiła Dyrektywę 95/16/WE. W nowej Dyrektywie zmieniono niektóre części starej dyrektywy m. in.:

  • zakres zagadnień Dyrektywy 2006/42/WE został powiększony oraz szczegółowo omówiony,
  • wytłumaczono wymagania odnośnie maszyn nieukończonej,
  • zdefiniowano nowe procedury dla oceny zgodności,
  • określono wymagania dotyczące instrukcji użytkowania maszyny,
  • omówiono wymagania odnośnie dokumentacji technicznej

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. obowiązuje od 29 grudnia 2009 roku. Jej zadaniem było wyrównanie poziomu bezpieczeństwa maszyn w Unii Europejskiej, czyli swobodnego przepływu bezpiecznych maszyn w krajach europejskich. Niniejsza Dyrektywa Maszynowa została podzielona dwa zasadnicze części: pierwsza opisuje wszelkie zagadnienia związane z nadaniem certyfikatu maszynie na rynek europejski, natomiast druga dotyczy kwestii zdrowia i bezpieczeństwa. Dyrektywa maszynowa nie obejmuje starych maszyn, już obecnych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że wolny rynek dla używanych maszyn jest możliwy, gdy maszyna:

  • pozostaje na tym samym poziomie bezpieczeństwa od czasu jej wyprodukowania (należy także wziąć pod uwagę spełnienie wymagań dyrektywy BHP 2009/104/WE).
  • nie była odnawiana, ulepszana, modyfikowana lub rekonstruowana w sposób zmieniający oryginalne cechy bezpieczeństwa.
  • spełnia inne wymagania bezpieczeństwa z Dyrektywy Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (2001/95/WE).

Do jakich maszyn odnośni się Dyrektywa Maszynowa?

Wyżej wymieniona Dyrektywa ma zastosowanie do następujących produktów: maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, maszyn nieukończonych oraz do łańcuchów, lin i pasów. Stosowanie się do wymagań ww. dyrektywy na celu zapewnienie zgodności maszyn z minimalnymi oraz zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Co należy spełnić, aby maszyna była bezpieczna?

Maszyna musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wymagania te powinny być stosowanie z wnikliwością, tak aby uwzględnić stan wiedzy technicznej w momencie wykonania maszyny oraz wymagania techniczne i ekonomiczne.

wróć